Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2611 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

30.8.1820 C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Anbefaling af C.A. Jensen, der i Rom kopierer to malerier af henholdsvis Domenichino og Rafael.

[...] Jensen har fuldendt Dominikino Sibylla, og arbeider nu paa Madonna della Foligno, han har megen Stræben, jeg troer og at han med tiden kan blive en ret god Portrait-Maler, ieg undlader ikke, at anbefale ham til Deres Godhed. [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,60
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
C.A. Jensen
Sidst opdateret 01.02.2016 Print