The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7916 of 10318
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

Antagelig 1839-1840, senest 1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af digtet, men Wilckens, op. cit., p. 67-70 (1874), p. 134-138 (1973), fortæller, hvordan det blev til. Det var ment som aflastning for Thorvaldsens personlige udlægning af relieffet fra 1824 Kærlighedens aldre, A426, for besøgende i hans værksted i København efter hjemkomsten 1838 og blev formentlig senest forfattet i forbindelse med Thorvaldsens genbearbejdning af relieffet 1843 mhp. på reproduktion i terrakotta, ibid., p. 61-62 (1874), p. 128-129 (1973).

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Oehlenschläger’s poem written as an illustration of Thorvaldsen’s relief The Ages of Love, A426. The explanation contained in the poem is to help Thorvaldsen so that he does not have to spend time interpreting the subject of the relief to visitors.

See Original

Copi.

Den lille Dreng i Kurven kigger
Som efter Fugle paa sin muntre Vei;
Af hvad Smaaguderne med Vinger siger,
Forstaaer det Bitterste han ei. –
Den elskovsvante Elskerinde
Har fanget Amor, Kys paa Kysse faaes,
Til reent Forelskelsen maa svinde,
Tilsidst hun bærer ham ved Vingen som en Gaas. –
Der sidder Husbond, – og med sære Nykker
Den Amor, han i henrykt Øieblik
Ved Ægteskab paa Halsen fik,
Nu centner[t]ung ham Nakken trykker,
Og dog den truer med at flyve bort;
Men Gubben der, kom reent tilkort,
Forgjæves han sin matte Haand udstrækker
Mod Elskovsguden, som i Flugt ham gjækker.

Og er da Kjærlighed kun Tant?
Og vilde Kunstneren paa denne Sum os lære,
At Mennesket den bør undvære?
O Du Kortsynede see mere grant!
Seer Du ei Psyche søden Flamme vække,
Og sin Veninde Guden række?
Som Rosen springer ud i Vaar,
Udspringer Kjærlighed i Ungdomsaar
I skjønne, varme, dybe Sjæle,
Og der – saalidt som Rosen – den er Dunst.
Den sætter sig et evigt Eftermæle
I Hellig Tro, i Poesi og Kunst!

General Comment

Dette digt illustrerer Thorvaldsens relief Kærlighedens aldre, A426. Relieffet beskrives fra højre mod venstre i teksten. Med digtet fulgte et følgebrev også forfattet på vers af Oehlenschläger.


Digtet og omstændighederne omkring det redegør Thorvaldsens kammertjener C.F. Wilckens for som følger, jf. Wilckens, op. cit., p. 67-70 (1874), p. 134-138 (1973):

Oehlenschläger besøgte ofte Thorvaldsen i hans Atelier; det morede ham baade at see Thorvaldsen arbeide og at høre ham forklare sine Arbeider for de Besøgende, især havde Thorvaldsen Fornøielse af at forklare Damerne «Kjærlighedens Aldere«, og da i en spøgende Tone at drille de unge Damer med at vise dem, hvor begjærligt Ungdommen rækker Haanden efter de smaa Amoriner. Naar han saa kom til «Alderdommen«, sagde han gjerne: «Her seer De mig! Kjærligheden bliver mig for tung.« Ved den sidste Figur sagde han: «Seer De, nu flyver den fra mig.« Som oftest blev han modsagt af Damerne, som forsikkrede ham om, at han altid vilde blive elsket. Han løftede da gjerne paa Skuldrene, trykkede deres Haand og sagde: «Gid De sagde sandt!« Da Oehlenschläger en Dag var tilstede og hørte Thorvaldsens Forklaring, sagde han: «Det kan Du ikke holde ud i Længden, min Ven, men vil Du tillade mig at være Dig behjelpelig.« Thorvaldsen greb hans Haand og sagde: «Det skal Du have Tak for, min kjære Ven. Du som Digter maa jo kunne gjøre det meget bedre end jeg, især da Du, som jeg veed, er en stor Ven af Damerne. Men Eet maa Du love mig, ikke at berøve mig Alles Gunst.« Oehlenschläger svarede: «Vær Du kun ganske rolig, det vilde være mig en Umulighed at kølne Damernes Kjærlighed til Dig.« Nogle Dage efter kom Oehlenschläger med nedenstaaende Brev og Vers:

[Her citeres så følgebrevet og ovenstående digt]

Dette Digt var opklæbet paa Pap. «Vil Du nu, min gode Ven!« sagde Oehlenschläger, «hænge dette over Dit Basrelief, saa kan de Besøgende selv forklare sig det.« Thorvaldsen hængte det strax op, takkede og sagde smilende: «Jeg vil dog ikke love Dig, at jeg aldrig vil forklare min «Kjærlighedens Aldere«.«

Dette er en afskrift af Oehlenschlägers digt, der blev opsat på væggen ved relieffet. Originalens skæbne kendes p.t. ikke.

Archival Reference
m33, nr. 9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874; genudgivet under titlen: Thorvaldsens sidste år. Optegnelser af hans kammertjener, København 1973. Digtet citeret p. 69-70 (1874), p. 136-137 (1973) med få variationer, primært ift. tegnsætning.
Subjects
Poems on Works of Thorvaldsen · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Works
Last updated 28.06.2021 Print