Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7914 of 10318
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

Antagelig 1839-1840, senest 1843 [+]

Dating based on

Dateringen kan fastsættes ud fra Thorvaldsens kammertjener C.F. Wilckens beretning, gengivet i Wilckens, op. cit., p. 67-70 (1874), p. 134-138 (1973) og ud fra Thorvaldsens bearbejdning i 1843 af relieffet Kærlighedens aldre, A426, (oprindeligt udført 1824) mhp. på reproduktion i terrakotta, ibid., p. 61-62 (1874), p. 128-129 (1973). Det stammer dermed antagelig tidligst fra 1839 og senest fra 1843.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Oehlenschläger writes a poem to accompany the poem he has written as an illustration of Thorvaldsen’s relief The Ages of Love, A426. The explanation contained in the poem is to help Thorvaldsen so that he does not have to spend time interpreting the subject of the relief to visitors.

See Original

Min gamle, unge, dyrebare Ven!
Her har du Digteren igien.
Tilgiv at jeg – maaskee lidt mat –
Dit Basrelief i Vers har oversat.
Hvis over Billedet du Verset nu vil sætte;
(:For Guds Skyld, misforstaae ei dette!
Jeg mener, – du forstaaer mig nok:
Et svageligt Papir kun over Marmorblok;
Thi kom det neden, hvad min Griffel præger
Saa knuste Thorvald Oehlenschläger:)
Men dersom Verset over Stenen staaer
Det læses kan af Folk, som kommer og som gaaer,
Og du ei nødig har for hver en Skare
Det hulde Billed atter at forklare!

Din
[A] Oehlenschläger

General Comment

Det humoristiske digt er Oehlenschlägers følgebrev til det egentlige digt, som han havde forfattet som forklarende værktekst til Thorvaldsens meget populære relief Kærlighedens aldre, A426. Tanken var, at digtet ophængt ved relieffet kunne erstatte Thorvaldsens mundtlige udlægning for de mange besøgende i hans værksted på Charlottenborg, så billedhuggeren i stedet kunne koncentrere sig om sin egen værkproduktion.


Læs Oehlenschlägers digt om relieffet her, hvor også Thorvaldsens kammertjener C.F. Wilckens beretning om digtets tilblivelse kan læses.

Archival Reference
m33, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874; genudgivet under titlen: Thorvaldsens sidste år. Optegnelser af hans kammertjener, København 1973. Digtet citeret p. 68-69 (1874), p. 135 (1973) med få variationer, primært ift. tegnsætning.
Subjects
Poems on Works of Thorvaldsen · Poems for Thorvaldsen · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen on His Own Art · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Works
Last updated 02.02.2017 Print