Antagelig 1839-1840, senest 1843

Sender

Adam Oehlenschläger

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen kan fastsættes ud fra Thorvaldsens kammertjener C.F. Wilckens beretning, gengivet i Wilckens, op. cit., p. 67-70 (1874), p. 134-138 (1973) og ud fra Thorvaldsens bearbejdning i 1843 af relieffet Kærlighedens aldre, A426, (oprindeligt udført 1824) mhp. på reproduktion i terrakotta, ibid., p. 61-62 (1874), p. 128-129 (1973). Det stammer dermed antagelig tidligst fra 1839 og senest fra 1843.

Abstract

Oehlenschläger writes a poem to accompany the poem he has written as an illustration of Thorvaldsen’s relief The Ages of Love, A426. The explanation contained in the poem is to help Thorvaldsen so that he does not have to spend time interpreting the subject of the relief to visitors.

Document

Min gamle, unge, dyrebare Ven!
Her har du Digteren igien.
Tilgiv at jeg – maaskee lidt mat –
Dit BasreliefI i VersII har oversat.
Hvis over Billedet du Verset nu vil sætte;
(:For Guds Skyld, misforstaae ei dette!
Jeg mener, – du forstaaer mig nok:
Et svageligt Papir kun over Marmorblok;
Thi kom det neden, hvad min Griffel præger
Saa knuste ThorvaldIII Oehlenschläger:)
Men dersom Verset over Stenen staaer
Det læses kan af FolkIV, som kommer og som gaaer,
Og du ei nødig har for hver en Skare
Det hulde Billed atter at forklareV!

Din
[A] Oehlenschläger

General Comment

Det humoristiske digt er Oehlenschlägers følgebrev til det egentlige digt, som han havde forfattet som forklarende værktekst til Thorvaldsens meget populære relief Kærlighedens aldre, A426. Tanken var, at digtet ophængt ved relieffet kunne erstatte Thorvaldsens mundtlige udlægning for de mange besøgende i hans værksted på Charlottenborg, så billedhuggeren i stedet kunne koncentrere sig om sin egen værkproduktion.


Læs Oehlenschlägers digt om relieffet her, hvor også Thorvaldsens kammertjener C.F. Wilckens beretning om digtets tilblivelse kan læses.

Archival Reference

m33, nr. 8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Works

A426 Kærlighedens aldre, 1824, inv.nr. A426
A427 Kærlighedens aldre, 1824, inv.nr. A427

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens relief fra 1824 Kærlighedens aldre, A426, der blev udstillet på Charlottenborgudstillingen, København, i 1839, kat.nr. 184, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839. Relieffet var formentlig blevet særligt populært i forbindelse med denne udstilling og tilgængeliggørelsen i Thorvaldsens publikumsåbne “arbejdende værksted” på Charlottenborg.

  2. Digtet, som nærværende lille digt er et følgebrev til, kan læses her. Se også den generelle kommentar.

  3. Dvs. Thorvaldsen.

  4. Disse folk, var de mange besøgende, der opsøgte Thorvaldsens værksted på Charlottenborg for at se kunstneren og hans arbejder, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet og oplægget Thorvaldsens fire før-museer i København.

  5. Wilckens, op. cit., p. 67-70 (1874), p. 134-138 (1973), beretter, hvordan Thorvaldsen ofte brugte meget tid på at forklare relieffets motiv for de besøgende, jf. også den generelle kommentar.

Last updated 02.02.2017