Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8894 of 10318
Sender Date Recipient
Philipp Franz von Walther [+]

Sender’s Location

München

15.7.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af indirekte af Kunstblatt, op. cit, hvori digtet blev trykt. Her henvises til festen 15.7.1841.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Bertel Thorvaldsen
[+]

Recipient’s Location

München

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Poem for Thorvaldsen and F.W.J. Schelling.

See Original

Thorwaldsen und Schelling

Ich hört’ in Zwangbefreiten Kreißen
Zwey große Männer würdig preißen,
Allein der Dichter sprach von Greißen.
Zwanglose! denn ein Fremder widerspricht:
Der Dichter irrt; die Götter altern nicht.

Walther Dr

General Comment

Dette digt blev fremført ved den storslåede fest 15.7.1841 til Thorvaldsens ære i Gesellschaft der Zwanglosen i München.
De fire linjer var en improviseret replik til Friedrich Thierschs digt af 15.7.1841 til Thorvaldsens og F.W.J. Schellings ære, jf. Schorn, op. cit. I Thierschs digt blev de to notabiliteter kaldt et “edles Greisenpaar”, hvilket Walther rejste sig op og protesterede imod.


Digtet blev trykt i en svagt afvigende version i Kunstblatt 19.8.1841, se Schorn, op. cit., der refererede begivenheden.

Archival Reference
m32, nr. 95
Thiele
Omtalt hos Thiele IV, p. 163.
Other references

  • [Ludwig Schorn]: ‘Aus dem Münchner Kunst- und Künstlerleben’, in: Kunst-Blatt, nr. 66, 19.8.1841, bilag til Morgenblatt für gebildete Stände, p. 280.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Journey to Rome, May-September 1841 · Social Life, elsewhere
Last updated 03.08.2015 Print