Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8895 of 10318
Sender Date Recipient
Karl Friedrich Neumann [+]

Sender’s Location

München

15.7.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

München

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen.

Um mündig den Genius zu preisen,
den vielen Werte braucht es nicht,
Auf seinen Namen hinzuweisen,
dies ist das herrlichste Gedicht.
Drum auf mit auch ihr wirren Sprachengeisten,
In vielen Zungen nennt den großen Meisten.

Den Chinese.
[herefter følger en række kinesiske tegn, ikke transskriberede]

Den Deutsche.
Thorvaldsen heißt den große Mann,
Den die Natur sich auserkoren;
Den Ruhm, den höchsten er gewann,
Er hat die Mutter neu geboren.

Den Armenien
[herefter følger en række armenske tegn, ikke transskriberede]

Den Franzose.
Thorwaldsen, qui ne connait pas son nom?
C’est à lui la gloire, la plus pure,
Les lauriers ornent en masse son front,
Le fils a rajeuni la nature.

Den Engländen.
Thorwaldsen that is the name,
Who has won the highest fame;
To the world the genius came
To renovate nature’s frame.

München 15ten July 1841 Dr Neumann, Prof. an
der Universität.
General Comment

Dette digt blev fremført ved den storslåede fest til Thorvaldsens ære i Gesellschaft der Zwanglosen i München 15.7.1841.
Begivenheden refereres af Ludwig Schorn i Kunstblatt 19.8.1841, hvor også Neumanns digt omtales.


Digtet rummer hyldest til Thorvaldsen på kinesisk og armensk, som det p.t. ikke har muligt at transskribere. Se dog faksimilen ved at klikke på Se original for oven til venstre.

Archival Reference
m32, nr. 96
Thiele
Omtalt hos Thiele IV, p. 163.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Journey to Rome, May-September 1841 · Social Life, elsewhere
Last updated 07.10.2014 Print