The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6077 of 10244
Sender Date Recipient
NN 13.3.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Recipient’s Location

Antagelig Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den 13de Martii 1833.

Vift Seiersfryd i Norden
Dans himmelfaldne Flag!
Nu Danmarks Jubeltorden
Bebuder Glædens Dag!
En Seier stolt i Freden
Ved Aand, og ej ved Blod
Ved Daad for Evigheden
Vandt Fredrik Ejegod!

En Fredens Helt ved Tronen
Han staar i Sejersglands!
Med Egeløv om Kronen,
Med Retfærds hvide Krands!
Med Friheds store Tanke
Han løste Sjælens Baand
Han knuste Aandens Skranke
Med Høiheds Kongeaand.

Med Himmelbanrets Mærke
Han stod i Tidens Dyst,
Han Danmarks Løver stærke
Gav atter Løverøst.
Med Hjerteskjoldet ene
Han Høimods-Sejer vandt,
Til Kronens Ædelstene
Han Folkets Hjerter bandt!

Straal høit for fjerne Tider
Du Kjerlighedens Sejr!
En kronet Helt fremskrider
I Folkekjempers Lejr.
Saalænge Aand har Stemmer
Og danske Sjele Røst
Ej Danmark Hjertet glemmer
Som slog i Fredriks Bryst!!

Archival Reference
m32, nr. 58
Last updated 10.05.2011 Print