The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5975 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

24.12.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Juleaften i Rom

1832.

I det fjerne Fædreland
Stod vi tidt paa Juleaften
Ved den duftigfriske Gran
Grøn som Haabet, rank som Kraften: –
Her i Syden festlig smukt
Plante Lauren vi saa glade,
Og vi plukke Træets Frugt
Med et Blik paa Træets Blade.

I vort kjere kjere Hjem
Amor skjult i Julestuen
Blandt de Smaa forklædt gaar frem,
Bruger lønlig Piil og Buen: –
Her vi Evan lyde maa.
Amors Piil er ufornøden:
Alle her har Buxer paa,
Selv den Glut som kogte Grøden.

I det evigelskte Nord
Dufter nu en Julekage,
Glimrer nu et Julebord,
Som i Syden ej har Mage: –
Men ved Sydens lille Fest
Mellem Børnene fra Norden
Smiler nu en Julegjest,
Som ej Mage har paa Jorden. –

Sødt vor Juul vi feire kan
Langt fra Krig og blodig Trætte, –
Holland er sat under Vand, –
Vi vil under Viin os Sætte!-
Lad os skjemte, synge lee
Og som Flaccus paa Parnasset
Mens Soracte staar i Sne
Lette Faddet, tømme Glasset!

Hædres skal med bredfuldt Maal
Julen som os her forbinder!
Og paa samme Tid en Skaal
For de nordiske Kjerminder!
Leve Konst og Fædreland
Og hver stor og ædel Lue! –
Og Enhver, som barnlig kan
Glædes ved en Julestue!!

Archival Reference
m32, nr. 57
Last updated 10.05.2011 Print