The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5702 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

24.12.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den 24de December

1831

Mel: Vi Søemænd gjør ej mange Ord [xxx]

1.

Vi Danske ære høit vor Nord
Og elske Fædres Skikke,
Hvorhen vi drage end paa Jord
Vi svigte dem dog ikke.
Thi ville vi i Aften troe
At vi holdt Juul derhjemme,
Og synge spøge være froe
Og Syden reent forglemme.

2.

Som Fædrene i Leires Slot
Ved Juul Dig monne samle,
Saa flokkes vi om Kunstens Drot,
Den Hæderkronte Gamle,
Der med en vældig Mesterhaand
Behersker Kunstens Rige
Og bød den med sin Skaberaand
Til ukjendt Trin at stige.

3.

Saa herligt Glasset for os staaer
Med Druens klare Væde,
See Epheukrandsen i vort Haar
Bebuder Fryd og Glæde.
Blomstfæstens Gaver funkled’ Lys
I Juletræets Grønne,
Vi ikkun savne søde Lys
Af blonde Piger skjønne.

4.

Da Amor i vort Julehuus
I aften ei kan være,
skal Bachus og hans fulde Kruus
Bevises største Ære.
Dog ei for Vinen glemmes skal
Den ædle danske Spise
Thi ligemed en fuld Pokal
Vi Julegrøden prise.-

5.

Nu skjænker Hver til bredfuldt Maal
Og klinker rask tilsammen
Thi vi vil drikke Julens Skaal
I Lystighed og Gammen.
Gid alle vi end mangen Gang
En saadan Juul maae skue
Og hældte under Spøg og Sang
En munter Julestue.

Archival Reference
m32, nr. 53
Subjects
Christmas
Last updated 03.01.2019 Print