The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5701 of 10246
Sender Date Recipient
Ole Troelsen Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Ingen udskrift.

24.12.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Hr Etazraad Thorvaldsen! Kiøbenh: Juleaften 1831

Det Vidnesbyrd, som De har givet min Søn Troels, har indelig rørt mig, fordi ieg troer at Sandruhed er uadskillelig fra den retskafne Mands Tænkemaade. Jeg takker Dem hiertelig for Deres Godhed mod ham og ønsker at De maae leve ved bedste Velbefinde indtil de sildigste Alder. Vi ere her stolte af den Hæder som ydes Dem fra alle Kanter og paa den Maade tilegne vi os en Part af samme, hvilket De vel ikke tager os ilde op. Professer Malling hilser Dem, ligesom ieg, paa det venskabeligste

O. Lund.

Archival Reference
m16 1831, nr. 116
Last updated 10.05.2011 Print