Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5700 af 10247
Afsender Dato Modtager
Ole Troelsen Lund [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Ingen udskrift.

24.12.1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Hr Etazraad Thorvaldsen! Kiøbenh: Juleaften 1831

Det Vidnesbyrd, som De har givet min Søn Troels, har indelig rørt mig, fordi ieg troer at Sandruhed er uadskillelig fra den retskafne Mands Tænkemaade. Jeg takker Dem hiertelig for Deres Godhed mod ham og ønsker at De maae leve ved bedste Velbefinde indtil de sildigste Alder. Vi ere her stolte af den Hæder som ydes Dem fra alle Kanter og paa den Maade tilegne vi os en Part af samme, hvilket De vel ikke tager os ilde op. Professer Malling hilser Dem, ligesom ieg, paa det venskabeligste

O. Lund.

Arkivplacering
m16 1831, nr. 116
Sidst opdateret 10.05.2011 Print