The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2711 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Otto [+]

Sender’s Location

Rom

30.12.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af sangen, men af Jørgen Kochs brev af 6.1.1821.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

See Original

Til Thorvaldsen
/:Rom 1820:/

Nys tonede Glædskabens festlige Lyd
I møde vor Thorvald, vor Stolthed og Pryd,
Da endelig atter han hilste som Mand
Beprydet med Krandsen sit Fædreneland.

Hvo fulgte vel Konstneren agtsom paa Vej,
Og hylded’ og æred i Aanden ham ej?
Hvo mindtes i Danmark, at Lyset han saae,
Og følte af Glæde ej Hjertet at slaae?

Hvad Danmark det store nys jublede der,
Gjentager det lille ved Tiber nu her!
Med broderlig H[i]lsen, med fædrende Aand,
Med Sange paa Læben, med Glasset i Haand!

Vel mangler os Skjalden, der værdig et Quad
Kan byde vor Kunstner begeistret og glad;
Men Thorvaldsen veed, hvad fra Hjertet der er,
Han hører dog gjerne, vi have ham kjær.

Med Smerte de Landsmænd nu savne Dig maae,
Men Landsmænd i Rom ved Din Side jo staae;
Mens Klagerne lyde ved Afskeden der,
Saa toner “Velkommen“! med Jubel nu her!

C: Otto.

General Comment

Denne sang blev sunget ved festligheden 30.12.1820 for de tilstedeværende danskere i Rom.

Archival Reference
m32, nr. 26
Subjects
Christmas
Last updated 02.11.2017 Print