The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2409 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Baggesen [+]

Sender’s Location

København

30.10.1819 [+]

Dating based on

Digtet er dateret 28.10.1819, men det vides fra andre kilder, at festen i foreningen Clio faktisk blev afholdt 30.10.1819. Forvekslingen skyldes, at festen blev afholdt for at fejre dronning Marie Sophie Frederikke fødselsdag netop den 28.10.1819. Af uvisse grunde blev fejringen dog udskudt.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Poem for Thorvaldsen sung at a party in the literary society Clio.

See Original

SKAAL
For
ALBERT THORVALDSEN
ved Clio-Festen
d. 28 October 1819.

af

Jens Baggesen.

Den store Genius ei døer,
Skiøndt ofte Jorden den forlader,
Den aabenbarer sig, som før,
Endnu for Slægtens Myriader;
Og stundom seer man doppelt skiøn
Med Krands om Tinding evig grøn
I Kunstens alleryngste Søn
Den allerældste Kunstens Fader.

Ved Verdens største Malers Død
Vel Farvebilledkunsten døde;
Men Rafael igien blev fød
I Stubs nys svundne Morgenrøde;
Og, Held os! end i Morgenglands,
I alle Farvers Trylledands
Paa Veien til Apelles’s Krands
En Eckersberg endnu vi møde.

Og Digtekunsten ei sov hen,
Af den fik Verden endnu meere:
Homer gik i Virgil igien,
Virgil i Dante, han i fleere –
Vi andre Digtre, store, smaa,
Hvoraf tolv fiorten nu, som saa,
Paa hver af hine største gaae,
Hvert Efteraar paa ny florere.

Men, hvad i Marmor evigt staaer,
Derpaa man sieldnere mon støde –
Det er idag to tusind Aar,
At Phidias, den gamle, døde –
See, Clio smiler med Behag
Paa Danmarks Dronnings Fødselsdag
I vor Beundrings Vennelag
Ved Mandens pludselige Møde.

General Comment

For kommentarerne til digtet, se den trykte udgave af digtet her.

Archival Reference
m32, nr. 13
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 23-24.
Other references

  • Jens Baggesen: ‘Skaal for Thorvaldsen’, in: Andreas Peter Liunge (ed.): Dana. Poetisk Lommebog for 1820, København 1820, p. 61-63.
  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 71-72.

Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles
Persons
C.W. Eckersberg · C.G. Kratzenstein Stub · Marie Sophie Frederikke
Last updated 02.02.2015 Print