The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1068 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig primo september 1811 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

#

Jeg seer det Tordenvejr
Som Rom vil lægge øde,
Jeg seer og Timen nær
Vor Afskeds-Aftenrøde;

At skilles fra sin Ven
Det er en Nat i Livet;
Men gid! vi sees igien
Da er en Dag os given. –

#

General Comment

Dette digt må være skrevet i 1811 som Høyers afskedshilsen til Thorvaldsen, da maleren påbegyndte sin rejse tilbage mod Danmark. Digtet er skrevet på forpermen af en lille almanak: Festivo per l’anno 1811. In cui si comprendono le feste di precetto e di devozione…, Rom [1810].

Archival Reference
m32, nr. 1
Subjects
Poems for Thorvaldsen
Last updated 28.05.2019 Print