The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1067 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Rosenkrantz [+]

Sender’s Location

København

31.8.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Herr Professor og Ridder / Thorwaldsen i Rom.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Da Hans Majestet har befalet Departementet at tilveiebringe Oplysning om de af den i Kassel nyelig ved Døden afgangne Etatsraad West efterladte Konstsager, som endnu maatte findes i Rom i Deres Velbhds. Værge, saa skulde jeg i Anledning heraf, og da Etatsraad West i en til Hans Majestet kort forinden hans Død adresseret Ansøgning har, i Tilfælde af hans indtræffende Dødsfald, offereret Allerhøistsamme følgende 4 Stykker, nemlig:

Deres Büste, bestemt for Konst-Academiet
En Büste af Tiber
Et Fragment af Laaget af en Sarcophag og
En antik Faun

hvilke Stykker ifølge Indberetning fra den Kongelige Gesandt i Kassel skal hos Dem være befindtlige, – herved tienstlig anmode Dem at ville behage at meddele mig den af Hans Majestet befalede Oplysning, især med Hensyn til de nysnævnte opgivne Gienstande.
Departementet for de udenlandske Sager i Kiøbenhavn den 31te August 1811.

N. Rosenkrantz

Archival Reference
m3 1811, nr. 22
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 176.
Last updated 12.12.2013 Print