The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10190 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin 3.9.1851 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

3 Spt 1851

Hr. Justitsraad

Jeg veed ikke, om De har seet vedlagte Forretning, og har nogen Brug for den ved Biographiens Fortsættelse og Slutning; i dette Tilfælde vilde De vel uddrage deraf hvad De behøver, og efter Afbetiening have den Godhed at sende mig den tilbage.

forbindtl.
Collin

Archival Reference
m31, nr. 70
Last updated 10.05.2011 Print