Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10191 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin 3.9.1851 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

3 Spt 1851

Hr. Justitsraad

Jeg veed ikke, om De har seet vedlagte Forretning, og har nogen Brug for den ved Biographiens Fortsættelse og Slutning; i dette Tilfælde vilde De vel uddrage deraf hvad De behøver, og efter Afbetiening have den Godhed at sende mig den tilbage.

forbindtl.
Collin

Arkivplacering
m31, nr. 70
Sidst opdateret 10.05.2011 Print