The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2368 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Gottlob Müller [+]

Sender’s Location

København

Sandsynligvis oktober 1819-august 1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men det stammer helt sikkert fra perioden 1810-21, da Müller omtaler sig selv som etatsråd, som han blev udnævnt til i 1810, mens han siden steg i graderne til konferensråd i 1821. Dernæst er spørgsmålet, om brevet blev sendt til Rom eller København. Hvis Bruun skal have modtaget brevet i Rom, er det sket i 1817, hvor han opholdt sig dér. Men da Bruun i det postscriptum, han har tilføjet forneden, fortæller, at han har personligt har fået overdraget Müllers skrivelse fra sin gode ven J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, må brevet være modtaget i København, da Rosenvinge ikke var i Rom i 1810’erne. Brevet må da være sendt under Thorvaldsens ophold i København fra 3.10.1819 til 11.8.1820.

Rasmus Emil Bruun [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Müller rykker – via Bruun – for færdiggørelsen af Thorvaldsens marmorbuste af Henrik Hielmstierne, Jf. A210. Thorvaldsen bedes sende den til København via Livorno.

See Original

EtatsRaad A: Müller anbefaler sig i Hr Doctor Bruuns venskabelige Erindring og tillader sig at anmode Hr Doctoren om den Godhed, at ville hos Hr Professor Thorvaldsen erkyndige sig om denne Kunstner har havt Leilighed til at forfærdige Hielmstiernes Byste efter en for nogle Aar siden med Geheimeraad Baron Schubart sendt Maske. Skulde en saadan Byste af ham være forfærdiget, bedes Hr Professoren anmodet om at besørge den, vel indpakket i en Kasse, afsendt til et sikkert Huus i Livorno, for derfra med en god Skibsleilighed at kunne sendes hertil, under Adresse til Huset Ryberg et Co. Naar A: Müller med et Par Ord fra Hr Professoren, eller Hr Doctoren paa hans Vegne, underrettes om Beløbet af Omkostninger ved Bystens Forfærdigelse og Afsendelse til Livorno, skal det Rybergske Huus strax vorde overdraget at remittere Hr Professoren samme.


[verso, sandsynligvis med Bruuns hånd:]
Dette Papier fik Rosenvinge i et Brev da han var her ovre, han bad mig afskrive det i mit Brev; men jeg vil heller sende dig det samme.

General Comment

Dette brev er en rykker for Thorvaldsens portrætbuste af Henrik Hielmstierne, jf. A210, som blev bestilt allerede 29.4.1807.
Brevet er givetvis skrevet på vegne af bestilleren Agnete Marie Rosencrone – Hielmstiernes datter, se også andre rykkere af 12.12.1817 og 16.1.1819.
Busten kom imidlertid først til København med transporten af Thorvaldsens værker 1825.

Archival Reference
m30 II, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 191-199, (omtalt specifikt p. 195).

Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Henrik Hielmstierne · J.L.A. Kolderup-Rosenvinge · Niels Ryberg / Ryberg & Co. · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 10.11.2015 Print