The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2365 of 10239
Sender Date Recipient
Johan Conrad Spengler [+]

Sender’s Location

København

Efter 3.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da hæftet, hvori den optræder, blev udgivet 1818, er det sandsynligt, at Spengler har fremsendt sit skrift til Thorvaldsen efter hans hjemkomst til Danmark 3.10.1819.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København(?)

Abstract

A dedication to Thorvaldsen in a booklet.

Til
S.T. Herr Etatsraad og Ridder
Thorvaldsen

fra Forfatteren

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Spenglers publikation: Artistiske Efterretninger som Bidrag til Dansk Kunsthistorie, København 1818. Skriftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,8.

Archival Reference
M875,8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 18.10.2014 Print