Efter 3.10.1819

Sender

Johan Conrad Spengler

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København(?)

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da hæftet, hvori den optræder, blev udgivet 1818, er det sandsynligt, at Spengler har fremsendt sit skrift til Thorvaldsen efter hans hjemkomst til Danmark 3.10.1819.

Abstract

Dedikation i et hæfte til Thorvaldsen.

Document

Til
S.T.I Herr Etatsraad og Ridder
Thorvaldsen

fra Forfatteren

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i Spenglers publikation: Artistiske Efterretninger som Bidrag til Dansk Kunsthistorie, København 1818. Skriftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,8.

Archival Reference

M875,8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Last updated 18.10.2014