The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7210 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Forseglet med et turkisfarvet klistermærke med præg af en hånd, der holder en rose.
Poststempler: ROMA 2[9?] AP[R]. og V. Stato Pontificio og T. T. HAMBURG 16. Mai. 37.

28.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hoivelbaarne / Hr Conferendsrad Collin. Comendeur / af Dannebrougen og Dannebrogsmand / Copenhagen / Hamburgo

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Rom d. 28. April 1837.

Deres Brev af 8 Apriil modtog jeg iGaar, jeg haver meddelt Thorvaldsen dets Indhold, og han haver bedet mig at sige, at det havde været hans Hensigt at reise her fra saa tidlig paa Foraaret at han endnu i dette Efteraar kunde vende tilbage til bage til Italien, men at den sildig indtrufne Vinter havde nødt ham til at opgive denne Plan. Han agtede nu at blive i Dannemark Vinteren over og hastede derfor ikke med sin Afreise, saa længe Veiret endnu var saa ustadigt.
Gjerne havde han selv underrettet Dem derom men da han ikke skriver så godt for sig som han gjerne ynskede, saa beder han Deres at undskylde at han meddeler Dem dette ved mig.
Han beder tillige at sige, han indpakker en deel Sager som han agter at sende Hjem med Corvetten, dersom den anløber nogen Etaliensk Havn.
Da jeg forelæste ham dette bad han mig at tilføie, at han selv egenhendig vilde skrive Dem til naar De vilde tage til takke med det som det blev. det vilde dog blive fortroligere end naar en anden skal skrive det, naar han saa bare kan læse det -
Til andre siger han, (nu vil de ogsaa have alt og saa vil de ogsaa beholde mig selv med. der hjemme.) og strax derpaa siger [han] (Ja jeg skal da også sende alt alt men ikke førend de haver et lokale at sætte det i, at det ikke skal komme til at staa i en Kjælder.
Undertiden siger han (jeg tænker ikke paa at reise,) saa ingen skal kunne sige hvad han mener, eller om han mener noget.
Hils Severin og tak ham for hans Brev. det var jo flaat[?] nok at jeg ikke fik det Embede, der er ikke mange af den slags jeg trøster mig med at man ikke kan vide hvad det kan være godt for omendskjønt jeg rigtig nok endnu ikke kan see det
og anbefaler mig derfor fremdeles til Deres godhed

erbodigt
G Bindesböll

Archival Reference
m30A, nr. 98
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.01.2017 Print