The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7701 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Information on sender

Spor efter laksegl

7.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Information on recipient

Udskrift: Til Hr. Professor Thiele, / Ridder af Dbr.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Professor Petersen fortalte i Gaar Middags hos Ørsted, at Thorvaldsen i Gaar Formiddag Kl. 11 ikke havde vidst noget om Festen, og at han havde to Invitationer til i Aften. Skiøndt jeg ikke troer det, saa meget mindre, som jeg i Onsdags Aftes Discussion underrettede Thorvaldsen om Festen, saa har jeg dog, med Hensyn til at Petersen forsikkrede, at Thorv. skulde have sagt det til [før han] besøgte ham, ikke kunnet undlade at melde Dem [det], da det var alt for ubehageligt om en Misforstaaelse her skulde finde Sted.

Deres

7 Oct 1838. Collin

Archival Reference
m30A, nr. 84
Last updated 10.05.2011 Print