Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7701 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsenderinfo

Spor efter laksegl

7.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Til Hr. Professor Thiele, / Ridder af Dbr.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Professor Petersen fortalte i Gaar Middags hos Ørsted, at Thorvaldsen i Gaar Formiddag Kl. 11 ikke havde vidst noget om Festen, og at han havde to Invitationer til i Aften. Skiøndt jeg ikke troer det, saa meget mindre, som jeg i Onsdags Aftes Discussion underrettede Thorvaldsen om Festen, saa har jeg dog, med Hensyn til at Petersen forsikkrede, at Thorv. skulde have sagt det til [før han] besøgte ham, ikke kunnet undlade at melde Dem [det], da det var alt for ubehageligt om en Misforstaaelse her skulde finde Sted.

Deres

7 Oct 1838. Collin

Arkivplacering
m30A, nr. 84
Sidst opdateret 10.05.2011 Print