The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1439 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

4.8.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! De ville tilkiendegiveAcademiet og samtlige Vedkommende at Hs Majestæt naadigst har befalet at udsætte at besöge Salonen indtil mit Helbred tillader mig at gelejde Höjstsamme sammesteds. Saa personlig kiert som dette maae være mig saa ugierne seer jeg dog Salonen udsat Imidlertid maae dog Bekiendtgörelsen om dens Aabning udsættes gienkaldes: formeedelst indtrufne Omstændigheder.
Jeg haaber om et Par Dage at være vel igien saa at Salonen muligen kan aabnes paa Tirsdag hvis Kongen besöger den paa Mandag. De skal faae betimelig Underretning herom


Sorgenfri d. 4 Aug 1815
velvilligst
Christian Frederik

 

De ville tilsende mig med Budet en Catalog over Salonen

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 34
Last updated 11.01.2013 Print