The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1438 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

4.8.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr. Etatsraad Hansen! En overmaadesvulden Kind som jeg ved Forkiølelse har tiltrukken mig hindrer mig fra i dag efter min Hensigt at besee Salonen, jeg har endog kun svagt Haab at kunne møde i morgen, men, hvis det bliver muligt for mig, skal jeg komme tidlig ind og vil jeg da have Aarsag at takke Dem for den Umage De saa ufortrøden giver sig for Academiets Hæder.

Sorgenfri d. 4 Aug 1815 Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 33
Last updated 11.01.2013 Print