Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1438 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Sorgenfri

4.8.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! En overmaadesvulden Kind som jeg ved Forkiølelse har tiltrukken mig hindrer mig fra i dag efter min Hensigt at besee Salonen, jeg har endog kun svagt Haab at kunne møde i morgen, men, hvis det bliver muligt for mig, skal jeg komme tidlig ind og vil jeg da have Aarsag at takke Dem for den Umage De saa ufortrøden giver sig for Academiets Hæder.

Sorgenfri d. 4 Aug 1815 Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 33
Sidst opdateret 11.01.2013 Print