Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1439 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Sorgenfri

4.8.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! De ville tilkiendegiveAcademiet og samtlige Vedkommende at Hs Majestæt naadigst har befalet at udsætte at besöge Salonen indtil mit Helbred tillader mig at gelejde Höjstsamme sammesteds. Saa personlig kiert som dette maae være mig saa ugierne seer jeg dog Salonen udsat Imidlertid maae dog Bekiendtgörelsen om dens Aabning udsættes gienkaldes: formeedelst indtrufne Omstændigheder.
Jeg haaber om et Par Dage at være vel igien saa at Salonen muligen kan aabnes paa Tirsdag hvis Kongen besöger den paa Mandag. De skal faae betimelig Underretning herom


Sorgenfri d. 4 Aug 1815
velvilligst
Christian Frederik

 

De ville tilsende mig med Budet en Catalog over Salonen

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 34
Sidst opdateret 11.01.2013 Print