The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1355 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg?

4.6.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

H Etatsraad Hansen! Jeg remitterer Dem herved Skrivelsen fra Academiet i Mayland som det Kongl. Academie for de skiønne Kunster havde oversendt mig til Eftersyn og som jeg ogsaa med Fornøjelse har seet, dadet vidner om udmærket Agtelse for vort Samfund.
Maatte forestaaende Professor Valg blive heldig det er altid vigtigt for Academiet. Foruden Højer har ogsaa Hansen søgt Pladsen, men jeg har henviist ham til Academiet. Mon Clemens ej attraaer samme!
Hornbek har ogsaa moveret om Værelser, som, efter hans Formeening, er berettiget til Professoren i Perspektiven. Det er en Ynk med Eckersberg og Malling at de ej vil arbejde paa deres Receptionsstykker –
Hvad hører De om Thorvaldsen? Er der begyndt paa Attelieret til Møller? Det burde ej udsættes længere fra Rentekammerets Side –
Det er mig kiært at det falde saaledes ud med Reformationsmedaillen, og at det synes saa vel arrangeret med Kochs Stipendium-NaarCiffrene ere færdige bedes de afleverede til Prof Dajon, som har forfærdiget begge Liigsteene

Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse Deres


Augb. D 4 Jun 1814
Forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 23
Last updated 11.01.2013 Print