Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1355 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Augustenborg?

4.6.1814 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

H Etatsraad Hansen! Jeg remitterer Dem herved Skrivelsen fra Academiet i Mayland som det Kongl. Academie for de skiønne Kunster havde oversendt mig til Eftersyn og som jeg ogsaa med Fornøjelse har seet, dadet vidner om udmærket Agtelse for vort Samfund.
Maatte forestaaende Professor Valg blive heldig det er altid vigtigt for Academiet. Foruden Højer har ogsaa Hansen søgt Pladsen, men jeg har henviist ham til Academiet. Mon Clemens ej attraaer samme!
Hornbek har ogsaa moveret om Værelser, som, efter hans Formeening, er berettiget til Professoren i Perspektiven. Det er en Ynk med Eckersberg og Malling at de ej vil arbejde paa deres Receptionsstykker –
Hvad hører De om Thorvaldsen? Er der begyndt paa Attelieret til Møller? Det burde ej udsættes længere fra Rentekammerets Side –
Det er mig kiært at det falde saaledes ud med Reformationsmedaillen, og at det synes saa vel arrangeret med Kochs Stipendium-NaarCiffrene ere færdige bedes de afleverede til Prof Dajon, som har forfærdiget begge Liigsteene

Jeg nævner mig med særdeles Højagtelse Deres


Augb. D 4 Jun 1814
Forbundne og velvillige
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 23
Sidst opdateret 11.01.2013 Print