The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1347 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Kristiania (Oslo)

19.4.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg oversender Dem herved nogle Tidender om senere Begivenheder i Norge hvilke for Sagens og min Skyld vil interessere Dem – Det eene Exemplar til Academiets Archiv.
Academiets Forslag og Bestemmelse om Værelserne og Lærepladsens Besættelse har mit fulde Bifald


Christiania d 19 Apr 1814
Velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 22a
Last updated 11.01.2013 Print