The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1347 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Kristiania (Oslo)

19.4.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg oversender Dem herved nogle Tidender om senere Begivenheder i Norge hvilke for Sagens og min Skyld vil interessere Dem – Det eene Exemplar til Academiets Archiv.
Academiets Forslag og Bestemmelse om Værelserne og Lærepladsens Besættelse har mit fulde Bifald


Christiania d 19 Apr 1814
Velvilligst
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 22a
Last updated 11.01.2013 Print