The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1346 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

14.4.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Udskrift: A son Exellance Monsieur le Baron de Schubart Chambellan de S.M. Danoise Grand Croix de l’Ordre de Dannebrogue. & C a Livorne Monte Nero

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Rom de 14 April 1814 -

Deres Eccellenze!

Overbringeren af dette er Hr. Ruttinger, som har været Sergent Major i fransk tieneste er født i flensborg og ønsker at Reyse tilbage, han har bedet mig at recomandere ham hos Deres Eccellenze som jeg ikke har kundet nægte ham, saameget mere da det lader til at være et skikkeligt Meneske og derfor vist vil være ham bejelpelig med Deres sevanlige Godhed

underdanne Tiener
Alberto Thorvaldsen

P.S. Jeg sende hermed et anden Udkast som jeg allerrede har sendt Dem for en sikkerhed om den først ikke skulde være ankommen

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
Rigsarkivet, Herman Schubarts Privatarkiv, Diverse danske korrespondenter 1802-1831
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen
Last updated 07.10.2014 Print