14.4.1814

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Udskrift: A son Exellance Monsieur le Baron de Schubart Chambellan de S.M. Danoise Grand Croix de l’Ordre de Dannebrogue. & C a Livorne Monte Nero

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom de 14 April 1814 -

Deres Eccellenze!

Overbringeren af dette er Hr. Ruttinger, som har været Sergent Major i fransk tieneste er født i flensborg og ønsker at Reyse tilbage, han har bedet mig at recomandere ham hos Deres Eccellenze som jeg ikke har kundet nægte ham, saameget mere da det lader til at være et skikkeligt Meneske og derfor vist vil være ham bejelpelig med Deres sevanlige Godhed

underdanne Tiener
Alberto Thorvaldsen

P.S. Jeg sende hermed et anden Udkast som jeg allerrede har sendt Dem for en sikkerhed om den først ikke skulde være ankommen

Oversættelse af dokument

Rome, April 14th 1814

Sir,

The bearer of this is Mr Ruttinger, who has been a sergeant major in French service, was born in Flensburg and wants to go back, he has asked me to recommend him to Your Excellency, which I have not wanted to refuse him, the more so as he seems to be an honest person, so I think you will assist him with your usual kindness

Humble servant,
Alberto Thorvaldsen

P.S. With this I send another study which I have already sent to you to be on the safe side in case the first should not have arrived


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference

Rigsarkivet, Herman Schubarts Privatarkiv, Diverse danske korrespondenter 1802-1831

Subjects

Last updated 07.10.2014