The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4854 of 10246
Sender Date Recipient
J.D.T. Manthey
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

På brevets bagside findes et rødt laksegl dækket med papir, som forestiller Elefantordenen, omgivet af påskrifterne “Magnanimi pretium” (devisen “den storsindedes belønning”) og “Ordinis Elephantini Sigillum Nobiliss.”

1.8.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen.

Abstract

Thorvaldsen is named Commander of the Order of the Dannebrog.

See Original

EFTER ALLERHØIEST BEFALING UDFÆRDIGET I
HS. KONGELIGE MAJESTÆTS
ORDENSCANCELLIE

Undertegnede Cantsler for Hs. Kongelige Majestæts Ridderordener gjør herved vitterligt: at det allernaadigst har behaget Hs. Majestæt ved allerhøist Rescript af 1st. August 1829 at udnævne Hr. Bertel Thorwaldsen Etatsraad, og Professor ved Academiet for de skjønne Kunster i Kiøbenhavn, til Commandeur af Dannebrogen. –

Kiøbenhavn den 1st. August 1829. JS Møsting
/D. Manthey

General Comment

Dette er skrivelsen, der officielt udnævnte Thorvaldsen til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829. Certifikatet blev fremsendt med følgebrevet fra Ordenskapitlet af 1.8.1829.
Thorvaldsen var allerede 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog, men han rykkede nu en klasse op i ordenshierarkiet, læs mere herom i Thorvaldsens udnævnelser.


Thiele, op. cit., fortæller, at udnævnelsen var foranlediget af Thorvaldsens planer om at skænke sine samlinger til et Thorvaldsens Museum i København. Billedhuggeren havde i 1829 i Rom bedt sin gode ven Conrad Rantzau om at indvie Frederik 6. i planerne, se Rantzaus brev af 20.4.1829. Kongen modtog forslaget så positivt, at det øjensynlig udløste denne ordenstildeling.

Dele af dokumentets tekst er fortrykt. Disse dele er markeret med gråt. Øverst ses den kronede Elefantorden som brevhoved, omgivet af Dannebrogordenens ordenskæde med kors og de kronede monogrammer “C5” og “W” for henholdsvis Christian 5. og Valdemar 2. Kæden er omgivet af påskriften “Magnum Cap: Ord: S.R. Daniæ M. Sigillium”. Se scanningen af originaldokumentet ved at klikke på knappen Se original for oven til venstre.

Archival Reference
m29 II, nr. 43
Thiele
Jf. Thiele III, p. 368.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frederik 6.
Last updated 04.11.2016 Print