The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7387 of 10244
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Antagelig København el. Nysø

Antagelig 1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelse er under udarbejdelse.
Brevet er udateret. Da brevet omhandler Thorvaldsens testamente og hans ønsker dertil, er det sandsynligt at det er skrevet i hans senere leveår.

NN [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Min Anskuelse er følgende!

At overgive Capitalen til Overformynderiets Bestyrelse i Kiøbenhavn med følgende Bestemmelser. –
1, Capitalen skal fra nu af og fremdeles tilhøre N:N: –
2, Capitalen skal giøres frugtbringende paa beste Maade overensstemmende med Anordningen. –
3, Renterne skal Aarlig tillægges Capitalen og denne derved forøges samt fremdeles administreres af Overformynderiet indtil fornævnte Eier af Capitalen har opnaaet den efter Danske Lov bestemte Myndigheds Alder, hvorefter Capitalen med tillagde Renter udgaaer af Overformynderiets Bestyrelse for at udleveres den forhen navngivene Eier til uindskrænket frie Raadighed –
4, Skulle fornævnte navngivene Eier af Capitalen ikke være i Live, da tilfalder og udleveres samme til foranførte Tiid til den, – overensstemmende med Danske Lov, – nærmest Arveberettigede; hvorhos tillige fastsættes og bestemmes at den Arveberettigede Linie ikke skal gaae længere tilbage end den som begynder og udspringer af min Datter N.Ns Ægteskabelige Forbindelse med N:N:, og i Tilfælde at ingen Arveberettiget efter foranførte Grundsættning maatte findes eller være i Live, da overdrages Capitalen med tillagde Renter, af Overformynderiet, til Directionen for Kunst Academiet i Kiøbenhavn, som har at sørge for Capitalens vedvarende Conservation og frugtbringelse, samt derhos være berettiget at anvende Renterne til Understøttelse for trængende Kunstnere i Danmark.

__

Archival Reference
m29 I, nr. 10
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Persons
Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Last updated 13.05.2016 Print