The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4277 of 10247
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.8.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Ditlev Martens [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen bears witness to Martens’ diligence and talent and warmly recommends him for financial support.

See Original [Translation]

Jeg griber med største Fornøielse Leiligheden at kunne give min Anbefaling til Hr. Martens.

Hans udmærkede Flid forbunden med hans Vedholdenhed i sine Studeringer til Uddannelsen af sine Kundskaber i sit Fag har tilfulde tiltrukket sig min høieste Tilfredshed og Beundring.

Jeg har seet med største Glæde hans viste Arbeider her i Rom, som have lagt for Dagen de største Prøver paa hans sjeldne Talent og vist os hvad vi kunne vente af denne flittige Kunstner.

Jeg kan derfor ikke Andet end ønske ham alt mueligt Held og som høist værdig anbefale ham paa det Bedste til Opmuntring og Understøttelse.

Rom d. 29de. August 1827.

A Thorvaldsen

General Comment

The letter has torn along the fold in the middle and has been glued together (by a museum conservator).

Archival Reference
m28A I, nr. 15
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN [+]

Comment on amanuensis

Koncipisten er endnu ikke identificeret.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Ditlev Martens
Last updated 27.02.2017 Print