The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 559 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.8.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Abstract

Thorvaldsen undskylder, at han ikke har ladet høre fra sig længe mht. bestillingen på et monument for USAs sejr over Tripoli.
Han har færdighugget busterne af Herman Schubart, A219, Jacqueline Schubart, A220 og A.P. Bernstorff, A207. Musernes dans på Helikon, A705, er halvt færdighugget, mens han endnu ikke har modtaget marmor til Døbefont, jf. A555,1. Han har også udført nogle portrætbuster for at skaffe penge, men har økonomiske problemer og beder Schubart om hjælp.
Han planlægger at færdiggøre sine bestillinger for derefter at rejse tilbage til København.

See Original [Translation]
Ron   Rom d 8 Agust Rom d 8 Agust 1806
De Deres Eccellenza Masr Basrelief

Jeg blues ved at have tiet saa længe, og ej før at have har opfyldt min Pligt og Skyldighed at besvare Deres til mig saa udsigelig kiære Skrivelse; som jeg har været saa udheldig at tabe, af min lomme Jeg bar Deres Brev hos mig for at vise Zoëga og Lundbye det, troende at faae hos Dem nogen Efterr[e]tning om den Amerikanske Krig for derefter at giøre en Ede til det Monument som De har været saa God at recomandere mig, og har ved denne Leælighed været saa udheldig, at tabe samme, jeg har trodt at finde det igen men forgeves. Dette har forøget bidraget endnu mere til min seævanlige Efterladenhed i at skrive, og xxx bønfalder Deres Eccellenza tilgiv mig min Skrøbelighed med Deres seævanlige Godhed
Deres tre Byster har jeg frædig og har vellet sende inpakke dem i [xx]mm[xx] i Den Kasse som Hr Baron Humboldt sente Dem; men da det havde sinne Vanskeligheder og det faldt mig siden ind at Deres Eccellenza formodelig vel lade Dem og Deres Gemainde Byste forme, saa var det nok best at lade det giøre her i Rom hwor man har Gode Formatori, og derfor vel oppebie Deres bestemmnelse heraaver
Deres Basrilief med Muserne er nesten halvfærdig, til Daaben har jeg ennu ikke Marmor men haaber snart at bekomme det, og saa skal det blive sat i Arbjede.
Jeg har ikke giord noget Nydt siden jeg tog fra Deres E[xellence] undtagen nogle Byster for at faa pinge til at kunde udføre de hos [mig] bestilte Arbeæder, da jeg ikke kan hæve mere føen de bliver færdige og derfor maae bede Deres Eccellenza vil have den godhed at forstrække mig med noget saasom jeg er i stor forlegenhed. Det Brev De gav mig til Hr. Pappiani for at hæve den Gratification af Directionen for Fonden ad usos publi[cos], har jeg efter Deres Forlangende ikke afgivet
Jeg ønsker at Den fortreffelige Luft paa det yndige Montenero maae helbrede den gode unge Matthæi som den har helbredet mig, Det giør mig inderlig undt at jeg ikke har kundet profetere af Deres Venskabelige inbydelse, saasom jeg søger at tilendebringe mine Arbejder saa snart som mulig for derefter at Rejse tilbage til Kiøbenhavn, da her engen fremmede kommer og alsaa engen bestellen kan vendes som kunde interessere mig.

Archival Reference
m28, nr. 32
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 60-61.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 112.

Subjects
Commissions, not Accepted and Unrealized · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Montenero · Portrait Busts, Contemporary Persons · Ships and tribute to the Barbary States · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Spoken and Written Language · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Fonden ad usus publicos · Wilhelm von Humboldt · Henrik Vilhelm Lundbye · Domenico Pappiani · Jacqueline Schubart · Georg Zoëga
Works
Last updated 27.07.2018 Print