The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 389 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

6.8.1804 [+]

Dating based on

Brevudkastet er udateret, men det er forlæg til det afsendte brev af 6.8.1804.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Second draft of a letter: Thorvaldsen tells Abildgaard that he is going to Carrara with Herman Schubart. He has received several commissions for new works and thanks Abildgaard for his continued support.

See Original [Translation]

F Hav den Godhed at tale med Dem om bevidste Bog. Jeg anvender min Tiid her paa dette yndige Sted saa godt som mueligt, og om faae Dage agter Kammerherren at giøre en Tour med mig til Carara for der at see de berømte Marmor Gruber, og at sætte mig derved i Forbindelse med de Menesker som sælge det bedste Marmor til Statuer og Grupper. Adskillige Fremmede Herrer og Damer have bestilt nogle hos mig hvilket Justiceraaden vil erfare af mit Brev til Accademiet, hvilket vist ikke vil fortryde paa at jeg har taget mig Arbeyde paa, for Fremmede, da Dets Hensigt er at jeg skal danne mig, og blive en Konstner den Naade og Bevaagenhed værdig som Accademiet har beviist mig medens jeg nød Dets Stipendium. Jeg føler dybt at jeg er denne Bistand de Fortskridt som jeg har giort i Konsten skyldig; og jeg føler endnu dybere at jeg har Justiceraadens Godhed at takke derfor. Hvad ivrigere Ønske kunde jeg derfor have end Vedligeholdelsen af samme? og jeg kand ikke slutte mit Brev uden at anbefale mig i Justiceraadens stedsevarende Venskab, som vil bidrage til at opmuntre min Iver for Konsten, og at giøre mig værdig til Sammes Bevaagenhed.
Den sunde Luft i Montenr og Kammerherre Schubarts venskabelige Omsorg for mig har havt en særdeles god Virkning paa min Sundhed, og nu vil jeg begynde med fordobbelte Kræfter paa de bestilte Arbeyder, overbeviist om at Justiceraaden vil stedse tage venskabelig Andeel i Skiæbnen af hans

ærbødigste Forbunden
Thorwaldsen

General Comment

The notes for this draft are to be found in the final version of 6.8.1804, apart from one passage, where the content differs.
This draft is one of three of the final letter. As the wording is largely identical to the last 1/3 of the final letter, the draft represents a later stage in the writing process than the earliest known draft.
The draft is written by Herman Schubart.

Archival Reference
m28, nr. 24
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Herman Schubart
Thiele
Ikke afskrevet af Thiele, men det afsendte brev er gengivet i Thiele I, p. 238-240.
Subjects
Purchase of Marble · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Montenero · Patronage · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Persons
Herman Schubart
Last updated 29.06.2015 Print