The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5875 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.8.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Danske Kancelli [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Det Høj-Kongelige Danske Cancellie
Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Underdanigst Pro Memoria!

Beskjæftiget med at give mine Formuesanliggender en nøjagtig og endelig Bestemmelse i Tilfælde af min dødelige Afgang, tager jeg mig den underdanige Frihed at indsende hosfølgende tvende skrivtlige Dokumenter til det høje Cancellie. Jeg har i det Ene nedskrevet en allerunderdanigst Ansøgning om, at min uden for Ægteskab avlede Datter Elisa Sophia Charlotte, allernaadigst maatte vorde mig adopteret og som ægtefødt Barn bære mit Navn, – og da jeg iøvrigt ingen Slægtning har, haaber jeg til min Beroligelse en allernaadigst Bevilgelse paa denne min allerunderdanigste Ansøgning.
Af den anden medfølgende Skrivelse, som indeholder en tro Gjenpart af den af mig i Rom over min Formue gjorte Lovformelige testamentariske Disposition, vil det Høje Cancellie erfare min Beslutning i, at skjænke til Kiøbenhavn mine, i en lang Række af Aar samlede Konstsager, for saaledes at danne et Musæum til Fremme for Konst og Videnskabelighed i Danmark.
Endskjøndt jeg ikke tvivler om Tilladeligheden for mig i at affatte en saadan Disposition, byder dog Sagens Vigtighed mig at forespørge det Høje Cancellie, om jeg endydermere i denne Sag har noget at iagttage, og i modsat Tilfælde om det da maatte vorde mig forundt at imodtage en allernaadigst Confirmation paa den af mig i ovennævnte Testamente fastsatte Formuesbestemmelse.

Rom d: 8e. August 1832.

Underdanigst
Albert Thorvaldsen
Etatsraad, Commandeur af Dan-
nebrog etc.

General Comment

Kun signaturen er Thorvaldsens egen.

Archival Reference
m28, nr. 14
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Elisa Paulsen
Last updated 12.09.2016 Print