The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4126 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Den Høie Commissions for / Christiansborg Slots opbygning
Ingen udskrift.

Abstract

Second draft letter dated 4.2.1827.

See Original [Translation]

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af d 22 Novb: f.a; har jeg med fornøielse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at udsende til Foraaret en Fregat til Middelhavet, for i Livorno at afhente de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke.

Jeg skal benytte denne skiønne Læilighed saa got som mulig, de færdige Arbeider som kan afsendes fra Rom, ere følgende nemlig til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor bestemte til Thron Gemakket; Deres K Høiheder Prins Christian og hans Gemalindes Buster i Marmor. Til Frue Kirke de tolv Apostler Christus og de tolv Apostler i Gibs. En Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg maa bede om Tilladelse at maatte tilføie med denne Lelighed. Disse benævnte Arbeider kan være enpakkede og færdige til Afsendelse herfra Rom, om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse Den Høie Commissions

underdanigste Tiener

General Comment

This is the second draft of the letter dated 4.2.1827, see the comments there.

Archival Reference
m28, nr. 119
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6.
Works
Last updated 11.11.2016 Print