The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 630 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 15.6.1807 [+]

Dating based on

Disse fire udkast er skrevet som svar på C.F. Hansens brev af 15.5.1807, sandsynligvis samtidig med et andet udkast efter 15.6.1807, da det også er svar på samme brev fra Hansen. Dette andet udkast kan sikkert dateres til efter 15.6.1807, se dateringsbegrundelsen dér.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft: Thorvaldsen refuses to execute the statues of Solon and Lycurgus for the town hall and courthouse in travertine. Instead, he suggests half-size models which can then be made full size in sandstone in Copenhagen.

See Original [Translation]

[øverst s.1, skrevet af Thorvaldsen]
at de tvende Lovgivere Solon og Lycurgus at giøre dem af Travertin Steen er for mig den samme umage som i Marmor, da jeg maa giøre modellerne og likke den siste Haand paa dem saae der kuns er alene spart ved Stenens indkiøb og ved Arbejderne for at hugge dem ud af det grove; for at inkaseringen og Trasporten er det samme, saa jeg ikke med god samveteghed kan Raade at lade giøre nogen Figur som Konstværk betragte her, af slættere Sten endsom man har hos os. Jeg vil derfor

[nederst s. 1, skrevet af C.F. Høyer]
De undskylder mig der fore at ieg fraraader at lade nogen Figur udføre her af Travertin Steen fordi det ikke er ekonomisk at lade noget her udføre af en slet Steenart – Modellerne, og ligge den siste Haand paa

[øverst s.2, skrevet af C.F. Høyer]
Jeg haaber her ved at have giort mig Hr Professoren forstaaelig at ieg afslaar at udføre ovenanførte Figur[er] af Travertinsteen fordi det ikke er ekonomisk at lade noget udfø[re] her af en slet Steen Art hvor den bædere Steen kan haves, Arbeidet og Transporten koster det samme. Jeg vil derfore hellere sende Dem Modeller til disse af halv størrelse hvor efter De i Kbhvn kan lade dem udføre i Sandsteen

[nederst s.2, skrevet af C.F. Høyer]
Arbeidet maae ieg selv giøre, Arbeidet, Inkasseringen, Transporten er det samme der er følgelig ikke andet spart end den mindre Betaling for Stenen og at Arbeiderne have lidet mindre at bestille med at hugge det udaf det grove. Jeg haaber der fore at De finder det mere passende at ieg sender Dem Modellen til Disse i halv Størrelse hvorefter De i Kbhv kan lade Dem udføre i Sandsteen

General Comment

These four fragments are drafts of an answer to C.F. Hansen’s letter of 15.5.1807 regarding his commission of two statues for the façade of the town hall and courthouse. Thorvaldsen was extremely dissatisfied with Hansen’s proposal to execute the statues in travertine and not in marble for reasons of economy. Because of Thorvaldsen’s dissatisfaction, the statues were never realized, see more about this in the Commission for the Town Hall and Courthouse.

Thorvaldsen had obviously discussed the matter with his cohabitant C.F. Høyer, who has written three of the four fragments. Høyer expresses his indignation at Hansen’s parsimony in his letter of 4.7.1807 to Nicolai Abildgaard. Høyer’s views undoubtedly reflect Thorvaldsen’s.


The four fragments were probably written at the same time as another, more finished draft, after 15.6.1807 of the same letter, which was also written by Høyer.

Archival Reference
m28, nr. 100
Document Type Amanuensis
Draft, autograph C.F. Høyer [+]

Comment on amanuensis

Høyer har ikke skrevet hele udkastet, men kun tre af dets fire dele.

Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 84-85 (kun to af fragmenterne).
Subjects
Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commissions, not Accepted and Unrealized · Amanuenses · Controversies with Thorvaldsen · Thorvaldsen's Cooperation with Architects
Last updated 14.10.2015 Print