No. 9070 of 10318
Sender Date Recipient
Christian Dalgas [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt segl og ovalt stempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 10 MAR. 42

7.3.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Illmo Sigr. / Cavalre Commendatore / Thorvaldsen / Roma.
På brevet har Thorvaldsen tilføjet: “console di Danimarca” og “ricordo di”

Abstract

Dalgas encloses a letter to Elise Stampe, who is confined to her bed. He thanks Thorvaldsen for the reliefs that he has received.

See Original

Højstærede Ven

Livorno d 7de. Martz 1842

Indlagte Brev indeholder Efterretninger fra Kiøbenhavn som vare bestemte at lægges i stakkels Elisa’s Hænder paa hendes Fødselsdag den 11te Marts – nu er hendes Tilstand saa bedrøvelig at hun ikke vil kunde skiønne paa den Glæde der var hende tiltænkt, og saa kan det være det samme om Moderen faar Brevet strax; – men i Fald der skulde være forefalden den Forandring med Elisa som jeg saa inderligen ønsker, og som jeg ogsaa haaber, saa bedes De, kiære Herr Thorwaldsen, at vilde netop den 11te overgive Brevet. –
Jeg benytter denne Anledning for at takke Dem for de deilige Basreliefs som jeg har modtaget, og nu er beskiæftiget med at pryde mit Huus – heller rettere sagt min Saal med. –
Min Kone og mine Drenge forener sig med mig for at hilse Dem paa det venskabeligste

Deres hengivne
CA Dalgas.

Archival Reference
m24 1842, nr. 10
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Persons
Christine Stampe · Elise Stampe
Last updated 11.12.2015 Print