Comment on 7.3.1842

Elisa Stampe var på sin fødselsdag blevet så meget bedre, at hun kunne modtage gaver – og dermed formodentlig også det her omtalte brev, jf. det følgende – se Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 170.

Last updated 04.06.2015