7.3.1842

Sender

Christian Dalgas

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt segl og ovalt stempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 10 MAR. 42

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Illmo Sigr. / Cavalre Commendatore / Thorvaldsen / Roma.
På brevet har Thorvaldsen tilføjet: “console di Danimarca” og “ricordo di”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Dalgas encloses a letter to Elise Stampe, who is confined to her bed. He thanks Thorvaldsen for the reliefs that he has received.

Document

Højstærede Ven

Livorno d 7de. Martz 1842

Indlagte BrevI indeholder Efterretninger fra Kiøbenhavn som vare bestemte at lægges i stakkels Elisa’sII Hænder paa hendes Fødselsdag den 11te MartsIII – nu er hendes Tilstand saa bedrøvelig at hun ikke vil kunde skiønne paa den Glæde der var hende tiltænkt, og saa kan det være det samme om ModerenIV faar Brevet strax; – men i Fald der skulde være forefalden den ForandringV med Elisa som jeg saa inderligen ønsker, og som jeg ogsaa haaber, saa bedes De, kiære Herr Thorwaldsen, at vilde netop den 11te overgive Brevet. –
Jeg benytter denne Anledning for at takke Dem for de deilige BasreliefsVI som jeg har modtaget, og nu er beskiæftiget med at pryde mit Huus – hellerVII rettere sagt min Saal med. –
Min KoneVIII og mine DrengeIX forener sig med mig for at hilse Dem paa det venskabeligste

Deres hengivne
CA Dalgas.

Archival Reference

m24 1842, nr. 10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Persons

Commentaries

 1. Dette brev kendes ikke.

 2. Dvs. Elise / Elisa Stampe, datter af Thorvaldsens gode ven Christine Stampe. De opholdt sig begge i Rom, som de var rejst ned til fra Danmark 25.5.1841 i selskab med Thorvaldsen.
  Elise var blevet alvorlig syg i de første måneder af 1842, se Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 168-170.

 3. Elise Stampe var født 11.3.1824, så hun fyldte 18 år på fødselsdagen.

 4. Dvs. Christine Stampe.

 5. Elisa Stampe var på sin fødselsdag blevet så meget bedre, at hun kunne modtage gaver – og dermed formodentlig også det her omtalte brev, jf. det følgende – se Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 170.

 6. Der er sandsynligvis tale om gipsafstøbninger af nogle af Thorvaldsens relieffer, men hvilke er p.t. uvist.

 7. Dalgas mener eller rettere sagt.

 8. Christian Dalgas’ kone Louisa, née Salvetti (1789-1853).

 9. Dalgas’ to sønner, Federigo og Gustave.

Last updated 11.12.2015