The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8575 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Albano

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglets motiv er et våbenskjold prydet af stjerne. Stjernen har en lille cirkelskive som centrum. Fra denne stråler otte store og 16 små spidser. Over skjoldet ses en fjer- og hornprydet hjelm.

1.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høyvelbaaren / Herr Conferensraad Thorwaldsen / à Coppenhauge / pr. Hamburg. Påskrevet: er Betalt. Poststemplet: “T:T HAMBURG 15. Oct.40.”

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Albano d 1st. October 1840.

Højstærede gode Ven
Fra Tiid til anden udsatte jeg at skrive Dem, stedse i Forhaabningen ret snart at see Dem her hos os, thi saaledes lød stedse alle Efterrettninger fra Kiøbenhavn; imidlertiid skrev man mig med sidste Post at det var almindelig bekiendt at De havde bestemt Dem til at forblive Vinteren over i Kiøbenhn og først til Næste Sommer vilde besøge Rom. –
Hvor ubehagelig overraskende denne Meddeelelse har været for os, der stedse glædede os ved Tanken og Forestillingen igien, og ret snart at see og omfavne Dem, behøver jeg vel ikke at udtale. – Alle Deres Bekiendtere i Rom ville ligeledes finde Dem Utilfreds ved denne Efterrettning, thi jeg kan forsikkre Dem at der er en almindelig Interesse for igien at vide Dem tilbage i Rom. –
De kan nok forestille Dem hvilket behageligt roeligt Liv jeg fører siden den sidst foregaaede Forandring. – Strax efter Høyhedens Begravelse fløttede Jeg fra Rom til Albano hvor Vi beboer Villa del Cinque og forblive til den circa den 8t. da jeg maae forlade samme og igien gaae tilbage til Rom da min Leie er udløben og ikke kan forlænges. – Opholdet har været serdeles gavnlig for Elise – Albert som og for mig, der begyndte med at komme hertil med en 3dgs Feber som nu for lang Tiid siden er overstaaet og forglemt. – Hvis ingen uforudseete Hindringer møder og forhindrer min Plan, da er samme at forblive roelig denne Vinter i Rom, og til Foraaret at foretage en Reise med Elise og Albert til Dannemark for at besøge min Familie som Jeg ikke har seet siden Jeg med afdøde Høyhed den 1st Juny 1829 forlod Danmark.
Elise vil tilføye nogle Linier hvortil jeg vil lade Hende Plads og derfor slutter her med at tilføye mange Hilsener fra Elise og Albert. –
Med oprigtigste Venskab hengivenst

F. Paulsen.

Mi caro Papà
Mi sono lusingata da un mese all’altro sul vostro ritorno, e in questo momento vi sperano già in viaggio non potendo mai supporre che avreste passato un altro inverno in un clima tanto rigoroso; e tanto che la lettera di Mathia ci rallegrasse per le nuove che ci dava della vostra salute che da gran tempo desideravamo, altrettanto fù il dispiacere di vedere tutte le nostre speranze svanite, e Alberto che si ricorda tanto vivamente del buon Nonno non è restato contento di non vedere più il Nonno per questo inverno come gli avevo promesso ma come le creature trovano subito loro stessi come consolarsi mi consiglia di andare allora noi più presto in Dannemarca come ha sentito che sia il nostro progetto per la futura primavera e credo che il suo desiderio si unisca col nostro di riabbraciarvi il più presto possibile e questo casà più facile venendo noi la. Alberto vien grande, gode grazia al Cielo buona salute, di una docilità, cuore, e affezzionato a suoi genitori in modo che si fù adorare e in questo piccolo mi formo tutta la mia felicità e tutte le mie speranze, che piaccia a Dio di esaudire tutti i fervidi voti che di tutto cuore un Padre e Madre formano per la sua essistenza. La nostra maniera di vivere e sempre quella che voi ben connosciete e benchè la situazione del Colonnello sia cambiata io non sento alcuna differenza essendo ancora occupatissimo per mettere in ordine tutto, da più di due mesi godiamo qui in Albano in una situazione diliziosa un aria balsamica ch’i ci ha conferito a tutti e specialmente al mio caro Alberto. Vi prego di salutarmi tutti quei che si ricordano di me in Dannemarca antiche e nuove connoscenze, qui vi salutano tutti che vi connoscano la famiglia Buti poveretta di tempo in tempo sempre aumentano i mali della Madre e soffrano molto vi fanno salutare tanto [< molto], ed Alberto ed io abbraciandovi di tutto cuore mi mi dichiaro per sempre

V. Affma figlia Elisa

General Comment

Brevet er sendt af Fritz Paulsen med et efterskrift af dennes kone, Thorvaldsens datter, Elisa Paulsen.

Archival Reference
m23 1840, nr. 34
Last updated 10.05.2011 Print