The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7453 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk af Kunstakademiets segl.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 2. März 38 og ROMA 1[x] MAR 1838

20.2.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor Cavre Alberto Thorvaldsen / Scultore / Roma. / Pallazzo Tomati / Via Sistina / fr. Italie

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Thorvaldsen!
Akademiets Directeur!

Det har været Akademiet en overordentlig Glæde, ved Deres meget ærede Skrivelse af 20 f.M at erfare, at De ikke alene agter at hidsende endeel af Deres Arbeider og Kunstsager med den til Livorno afgaaende Fregat, men at Man ogsaa kan giøre sig Haab om, at De selv vil benytte denne Leilighed til Hiemreisen.
Idet Akademiet, som høiligen længes efter at see dets Directeur i sin Midte, ikke kan tilbageholde Yttringen af Glæde og Forventning ved disse Tidender, som overalt i Deres Fædreneland modtoges med lignende Følelser, skulde man ikke undlade, tillige at underrette Dem om, at De paa Charlottenborg Slot vil finde Deres Bolig rede til at modtage Dem, og at Akademiet føler sig hædret ved at have den nærmeste Ret til at drage den størst mulige Omsorg for Deres Modtagelse og Deres Bequemmelighed i enhver Henseende.

Det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, d. 20 Febr 1838

J L Lund CF Hansen C W Eckersberg H Freund Hetsch Koch
Ursin N. Høyen S. Stein

/ Thiele

Archival Reference
m22 1838, nr. 9
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
C.W. Eckersberg · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Jørgen Koch · J.L. Lund · S.A.V. Stein · Just Mathias Thiele
Last updated 28.08.2020 Print