The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5278 of 10246
Sender Date Recipient
Joseph Hambro [+]

Sender’s Location

København

27.7.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: “Monsr / Monsr le Conseiller Thorwaldsen / Chevalier a Danebrog / etc etc / Rome”. Laksegl med ulæseligt våbenskjold.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

S T
Herre Etazr Thorwaldsen

    Rom   Kbhvn d. 27 July 1830


Henholdende mig til mit sidste af [uudfyldt plads efterladt til dato] modtog jeg under 1 July et Brev fra Hr Bissen som melder mig at have forfærdiget en Byste af Pr Christian i Marmor. – Derved er jeg særdeles vel fornoyet. Han skriver at han istæden for 100 Scudi som han nævner at have faaet ønsket en Betaling af 200 Scudi. – jeg kan ej bedøme om 100 Scudi er for lidt eller 200 for meget men Beder Dem om De behageligst ville Bedøme det og om de indbetalte Penge og var tilstræckelig da at faae Forskud for Forskjællen som jeg strax skal nedsende Dem saasnart De maatte advisere mig derom. –
Hvad jeg især ønskede om Hr Bissen ville af Marmor forfærdige for mig en Flora i samme Genre som jeg saae i hans Attelier da vi Besøgte ham og tillige at faae at viide naar den kan blive færdig, jeg tænkte tidlig næste Foraar. – Skulde Hr Bissen derpaa Behøve det halve Forskud, saa behag at give ham det som jeg strax skal lade betale Dem i Rom.
Jeg tør efter Hr Bissens Yttringer snart vente de Malerier og den Byste afsendt hvilket skulde glæde mig meget

Lev vel Deres oprigtige Ven

Hambro

Vær saa god og hils Hr Bissen fra mig.

Archival Reference
m15 1830, nr. 110
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Purchase of Paintings for Others · Purchase of Sculptures for Others · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
H.W. Bissen · Christian 8.
Works
Last updated 10.05.2011 Print