The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5275 of 10244
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 24.7.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen i Mailand

I Zeit. f. d. Eleg. W., Juni d. A. fortælles følgende Anekddote: “Da Thorvaldsen paa en af sine sidste Reiser spiste til Middag i Reichmanns tydske Gjæstgivergaard i Mailand, hændte det sig, at han havde en af sine Høiagtere og Beundrere til Nabo ved Bordet; men denne kjendte ham ikke personlig, og erfarede først hans Navn, efterat Kunstneren havde forladt Taffelet og Salen. “Ak, hvad vilde jeg ikke give for at jeg havde vidst det tidligere!” udbrød den forbavsede Kunstven; “Thorvaldsen ved min Side! − Ha, der ligger endnu et lidet Stykke Brød, hvoraf han har spiist. Det skal være mit, og jeg vil gjemme det som en dyrebar Helligdom.” Og ved disse Ord stak han med enthusiastisk Glæde Brødlevningen i Lommen. –

Ref. har denne Anekdote fra Gæstgiveren, der iforveien ogsaa havde bragt Thorvaldsen sin Hylding. Neppe havde Thorvaldsen nemlig sat Foden ud af Vognen, og sagt hvem han var, førend han strax gav Ordre til at løse Seglet for et Par Flasker kostelig Rhinskviin, hvilken han som en ægte Tydsker præsterer i Original og ikke forfusket ved nogen Oversættelse; og disse to Flasker bleve da ogsaa lykkeligen stukne ud af Værten og hans Gjæst, under fortrolig Samtale.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, 1830.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 24.7.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen
Persons
S. Reichmann · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.03.2015 Print