The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 223 of 10248
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

4.4.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Cittadino / B: Thorvaldsen / Daneser recapito / all Caffe Greco / nella strada Condotti / a Roma /
Franco Trento.

Abstract

Thorvaldsen’s parents are delighted with the latest letter from their son, especially because a false rumour has reported his death. Gotskalk Thorvaldsen has discussed the part of Thorvaldsen’s grant intended for his home journey with Nicolai Abildgaard and on his recommendation written to the Royal Danish Academy of Fine Arts on the matter. Both parents are sad that Thorvaldsen’s grant has been prolonged for another two years so that he will not be coming home soon. Gotskalk Thorvaldsen writes humorously about the family dog Primong and his namesake, the interpreter J.C.F. Primon. The father wonders why Thorvaldsen’s work, Bacchus and Ariadne, A1, was not shown in the annual exhibition at the Academy. He relates some news from Copenhagen and sends greetings from friends. He asks his son to bring home a portrait of Napoleon.

See Original
Kiære Søn
Ditt sidste kiærlige Brev haver jeg bekomet og var mig og din Moder et af di glædeligste som vi har faaet fra dig. Da det Rygte gikk her i Byen at du var død so kan du lett forestille dig hvor vi var tilmode, men da vi hørte at du levede vel var Gleden lige so stor som Sorgen før. Det du skriver mig til at jeg skal være forsigtig med at gaae til Abilgaard derpaa behøver du ei at tvile. Det omtalte Rygte og din Moder tvang mig til at gaae til ham, og ved den Leilighed paalagde han mig at jeg skulde lade ham vide so snart jeg fik Brev fra dig og lovede tillige at lade mig so snart han fik Effterretning fra dig, og ligeso befalede mig at jeg skulde skrive til Accademiet om di 400 rd at reise fra Rom med som jeg skrev i ditt forige Brev. Med temelig Misfornøyelse hørte jeg i Gaar af Forvalder Sonin at du har faaet 2 Aar Tillegg og altso ei holder det Løvte som du giorde i ditt sidste Brev at vi snart skulde se hverandre. Det tvang din Moder til at græde en Porsion. Du beder mig at skrive dig til hvorledes Pudelen lever. Han lever overmaade gott men setter mig ofte i Forlegenhed. Hans navne Primong er bliven Translatør og vi komer samen om Aftenen og so kalder di andre min Hund for Hr Translatør og ved den Leilighed komer di frem paa en gang. Du kan vel forestille dig hvorledes han bliver til mode. Heiberg er bliven forvist Land og Rige for sitt Skriveri og ved den Leilighed har jeg tilbudet Tran[sl]atør Primong at min Hund kunde gaae ham til Hande i sine Forrettninger. Han har ganske afsluet mitt gode Tilbud men lovet at han vil opkalde en Hund efter mig som jeg har givet ham lov til, paa di Vilkaar at han skal og giøre ham til Transl[atør], for at Heibergs Tab kan blive opreist. Min Prim: ser ud nu som di gamle Erkebiskoper har et grott Fipskieg, men nu gaar det Rygte at man skal give 4 rd i Skatt af Hunde men jeg haaber at det bliver ved Snakk. Du maae icke fortryde at jeg har biet so lenge med at skrive dig til. Jeg var betengt paa at fløtte og derfor vilde skrive dig min nye Adrese men min Vert har tigget mig om at blive. Vi har havt en haar Vinter her i Aar og allting har være overmaade dyrt. Nyheder kan jeg ei skrive dig mange af for er der naagle duger de sielden. Den gamle Torstensen er død. Jeg tenkte sidst da Prensen var paa Acedemiet at ditt Støkke som du har sendt her til skulde vere til at se men det var ei til Skue. Jeg og din Moder lever Gud ske Lov vel og er ved Helsen og ønsker bestandig at høre det same fra dig. Gaenelli, Karleby har begge faaet den store Guldmedalie og en som jeg ikke hugser og 3 den lille hvoraf Ratke som arbeider hos Wiedeveld den ene
En overmaade flittig Helsen til dig fra Forvalder Sonin og Ripholt. Han har kiøbt Sonins Gaard. Din Moder beder dig helse
  og jeg ønsker dig at leve bestandig
  under Guds Forsyn
  og bliver din hengivne
Kiøb Fader
d 4de Apr: G. Thorvaldsen
1800

[I randen af brevet har G.T. tilføjet:] Du maae endelig se at faae Bonapartes Potrait hiem med dig. Her er forskrekkelige Sygdome i bland Folk. De styrter om som de staar. Doktorene kalder det den Russiske Syge.

Archival Reference
m1 1800, nr. 1
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 152-154.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Gold Medal · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Artistic Environment in Copenhagen · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Dogs
Persons
Nicolai Abildgaard · Arveprins Frederik · Giovanni Domenico Gianelli · Johannes Georg Karlebye · Napoleon 1. · Jacob Carl Frederik Primon · Primong · Hans Christian Ratje · Jørgen Friederich Repholtz · Hans Christopher Sonnin · Karen Thorvaldsen · Johannes Wiedewelt
Works
Last updated 19.01.2015 Print