The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 148 of 10246
Sender Date Recipient
Cornelius Høyer
Kunstakademiet, København
[+]

Sender’s Location

København

3.12.1799 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Billedhugger og Kongl. / Pensionaire Hr Thorvaldsen / i Rom

Abstract

The Royal Danish Academy of Fine Arts has evaluated Thorvaldsen’s Bacchus and Ariadne, A1, and is pleased with his progress regarding his modelling skills. However, a sample of his marble work has not yet been presented to the Academy.

In spite of this, he will receive the remaining two years of his travelling grant, part of which is to be spent on his journey home. The Academy recommends him to travel via Paris.

See Original

P: M:

Af den Academiet foreviiste og af Dem forfærdigede Gruppe, forestillende Bacchus og Ariadne, har samme med Fornøyelse erfaret Deres Fremgang i Modelleringen. Af Marmor Arbejde er endnu intet foreviist.
Academiets Tanker om det Arbejde der er undervejs, skal nærmere vorde Dem bekjendtgjort, naar det hertil ankommer.
De øvrige 2 Aars Rejse Stipendium er Dem bevilget; og da De behøver en Deel til Deres Hjemrejse, er det tillige afgjort, at det eene Aars Stipendium kan vorde Dem avanceret i hvad Terminer De ønsker, naar De derom nærmere gjør Ansøgning hos Academiet.
Dersom Omstændighederne tillade det, og De finder det gavnligt for Dem, vil Academiet intet have imod, at De indretter Dem saaledes, at De paa Hjemrejsen kunde opholde Dem noget i Paris.–
Det Kongl. Maler Billedh: og Bygn: Academie den 3” Decbr 1799.

C Høyer

Archival Reference
m1 1799, nr. 2
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 145-146.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Presentation of Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Statues, Classical Mythology
Works
Last updated 30.04.2015 Print