Back to H

Cornelius Høyer

Høyer var miniaturemaler og kendes bedst for sine portrætter, i kraft af hvilke han blev et anset og efterspurgt europæisk navn.
Han virkede som Kunstakademiets sekretær fra 1777 til 1804 og havde i denne egenskab en vis kontakt med Thorvaldsen i hans første år i Rom. Da Thorvaldsens rejsestipendium i begyndelsen af 1799 kun blev forlænget med ét år ud over de tre år, han i første omgang havde fået bevilget, sendte Høyer sammen med den officielle meddelelse – og vistnok på eget initiativ – en beroligende, venskabelig meddelelse til stipendiaten om, at de resterende to års stipendium nok ville blive ham tildelt, så snart Akademiet havde haft lejlighed til at bedømme noget af hans hjemsendte arbejde, se brevudkast af 19.3.1799 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.
Hans bror var provsten ved Holmens Kirke, Christian Frederik Høyer, der i 1787 konfirmerede Thorvaldsen.References

Last updated 07.01.2013

Cornelius Høyer

1741-1804 Danish Maler
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in4 Doc.